Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie, 2018-2019

Omschrijving

Deze minor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS) richt zich op het belang van cultuur voor het menselijk handelen. Cultuur heeft in deze context betrekking op de wijze waarop mensen een samenleving inrichten en betekenis toekennen aan verschillende aspecten daarvan zoals religie, politiek, economie, sexe-verhoudingen e.d.
Hoe wordt de culturele eigenheid gedefinieerd, in een wereld waarin stromen van personen, goederen en ideeën steeds omvangrijker worden? Hoe beïnvloedt cultuur het menselijk handelen, idealen, normen en waarden?
Deze minor biedt je inzicht in antropologisch-sociologisch onderzoek en theorieën op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Ook verwerf je kennis en vaardigheden om deze onderwerpen te analyseren en te vertalen naar de praktijk.

Twee varianten
Aangezien CA-OS een zeer brede discipline is, bieden wij de mogelijkheid aan om keuzes te maken ten opzichte van de thema’s die je wilt bestuderen. Via deze keuzes kun je een brug slaan naar je hoofdstudie of naar de masteropleiding.
Studenten die graag Afrika of Zuidoost Azië willen bestuderen vanuit de antropologische benadering, kiezen dan voor de “Variant met regiostudie”.
Degenen die meer kennis willen verwerven van een van de sociologische basisthema’s (economie, religie, politiek of gender) en daarnaast sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden willen leren, kiezen voor de “Variant met onderzoeksmethoden”.
Onderaan zie je per tabblad welke vakken horen bij welk variant van de minor. Na je inschrijving voor de minor zorg je er zelf voor dat je je inschrijft voor de vakken die bij de gewenste variant horen.

Voorbereiding op de master CA-OS
De variant met onderzoeksmethoden is zeer geschikt voor studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen inclusief de International Studies, die na hun bacheloropleiding de master CA-OS in Leiden willen doen. Voor deze studenten zal de afgeronde onderzoeksvariant van de minor CA-OS in principe toegang geven tot de masterspecialisaties Global Ethnography en Sociology of Policy in Practice.
In andere gevallen besluit de master-toelatingscommissie of er eventueel deficienties zijn die overbrugd moeten worden voordat de student toegelaten kan worden.

Rooster
Rechts op deze pagina, onder “Bestanden” vind je een schematisch overzicht van het rooster van alle minoronderdelen. Dat overzicht dient om een algemeen idee van het rooster te krijgen en aan de hand daarvak kun je kijken of de vakken overlappen met vakken van je hoofdopleiding. De exacte tijden en de locatie van de minorvakken zijn te vinden in elke cursusbeschrijving, onder het kopje “Rooster”.

Toegang

Deze minor is in de eerste instantie bedoeld voor studenten van de Universiteit Leiden (met uitzondering van studenten die als hoofdstudie reeds CA-OS studeren) en studenten van TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Studenten van andere universiteiten kunnen ook deelnemen mits er voldoende plek is. Neem daarvoor tussen 1 en 31 augustus 2018 contact op met het Onderwijs servicecentrum (OSC) – zie de link rechts op de pagina.

Maximum aantal deelnemers is 40, waarvan een aantal plekken gereserveerd zijn voor studenten uit Delft en Rotterdam (in het kader van de LDE samenwerking).

Inschrijving

Vanaf 1 mei tot 1 augustus 2018 is de inschrijving voor deze minor via uSis geopend: de studiegidscode in Usis is 6000MCAOSN. Voor beide minor-varianten alsook voor de keuzepakket van 15 EC schrijft men zich in op dezelfde studiegidscode in Usis, maar kiest vervolgens verschillende vakken.

Studenten moeten zich apart aanmelden voor de gekozen vakken, door zich voor de hoorcolleges in te schrijven. Voor de werkgroepen is de inschrijving niet nodig: studenten worden door de opleiding ingedeeld en ingeschreven in de groepen.

Daarnaast is voor alle klassikale tentamens inschrijving in Usis verplicht. Inschrijving sluit 10 dagen voor het tentamen zelf en is daarna niet meer mogelijk. Lees op de website van de faculteit alles over de regels m.b.t. inschrijving voor de tentamens. (Bij vakken waar beoordeling d.m.v. opdrachten en papers plaatsvindt, is geen tentameninschrijving in Usis nodig.)

Hoe de inschrijving in Usis werkt en wat de deadlines zijn, kun je hier lezen: Inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Voor vragen over de inschrijving neem contact op met het Onderwijs Servicecentrum Sociale Wetenschappen.
Neem voor inhoudelijke vragen over de minor en de aansluiting van de minor op de masteropleidingen CA-OS contact op met de studiecoördinator.

Variant met regiostudie

Deze variant wordt aanbevolen aan studenten die reeds een sociaal- of gedragswetenschappelijke studie volgen en daardoor al bekend zijn met methoden en technieken van onderzoek, maar aan de andere kant interesse hebben in Afrika of Zuidoost Azië.

Variant met onderzoeksmethoden

Deze minorvariant wordt met name aanbevolen aan studenten die bij Geesteswetenschappen (Humanities) studeren, omdat hier een inleiding wordt aangeboden in sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden.

15 ECTS keuzepakket

Deze versie van de minor is bedoeld voor studenten die vanuit hun hoofdstudie geen 30 maar 15 ECTS hebben aan vrije keuzeruimte.

Talen