Lerarenopleiding Duits, 2017-2018

De lerarenopleiding is een wetenschappelijke beroepsopleiding waarin theorie en praktijk gecombineerd worden. Studenten maken zich de stof vooral eigen door zelfstandig werken, samenwerken en het volgen van werkcolleges. Ze verwerven wetenschappelijke kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de onderwijskunde, pedagogiek en vakdidactiek en leren het zelfstandig ontwikkelen, innoveren en onderzoeken in de beroepspraktijk. De opleiding wordt samen met scholen waar het ICLON nauw mee samenwerkt, vormgegeven.
Voor de praktijkcomponent van de opleiding kan gebruik worden gemaakt van een stage of, onder bepaalde voorwaarden, van een betaalde arbeidsplaats.

De lerarenopleiding kan zowel in voltijd als in deeltijd worden gevolgd.

Voor aanmelding, aanmeldingsdeadlines, toelatingseisen en verdere informatie zie de website van het ICLON

Meer uitdaging?
Wil je een uitdagende loopbaan in een internationaal gerichte schoolomgeving? Meld je dan aan voor het World Teachers Training Programme. Studenten met een goede kennis van het Engels kunnen hiermee naast de lesbevoegdheid ook een certificaat behalen voor het lesgeven in scholen met tweetalig onderwijs (TTO) en internationaal onderwijs (IB).

Meer informatie

Start van de opleiding

De opleiding start twee keer per jaar (augustus en januari) en begint met een verplichte startweek.

Onderwijsmomenten

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON – studenten zijn de hele maandag beschikbaar voor onderwijs. Het onderwijs in groepen vindt voor alle vakken plaats aan de Universiteit Leiden, in het Pieter de la Courtgebouw.

Studiegids

De Studiegids wordt uitgereikt tijdens de startweek (zie ook het kopje 'Bestanden' rechts). In de Studiegids kun je meer informatie vinden over bijvoorbeeld het praktijkdeel van de opleiding, beoordelingsmomenten en inleverdata of kwaliteitszorg. Tevens zijn de rubrics hierin opgenomen.

Talen