Study designs in the Life and Behavioral Sciences

Vakbeschrijving Study designs in the Life and Behavioral Sciences
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 4433SDLBS
Docent(en):
  • Prof.dr. Saskia le Cessie (coordinator)
  • Dr. Willem T. Kruijer
  • Prof.dr. Jelke G. Bethlehem
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 6
Niveau: 400
Periode: Semester 2, Blok III, IV
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

See English.

Talen