Het moderne Italië (Cultuurkunde)

Vakbeschrijving Het moderne Italië (Cultuurkunde)
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 5601VCK1A
Docent(en):
 • Dr. E. Grootveld
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 100
Periode: Semester 2, Blok III
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
14:00 uur
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Na een kort overzicht van de Italiaanse geschiedenis van de 16e tot en met de 18e eeuw, zullen de belangrijkste historische ontwikkelingen besproken worden van de 19e en de 20e eeuw. Aan de orde komen onderwerpen als het Risorgimento, de Eerste Wereldoorlog, het Fascisme, de Tweede Wereldoorlog, het verzet en de wederopbouw. Met name zal worden ingegaan op de politieke, sociale en culturele veranderingen in het Italië vanaf 1945 tot heden. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan staatsinstellingen en staatsinrichting.

Leerdoelen

Het college heeft tot doel de studenten vertrouwd te maken met de belangrijkste aspecten van de Italiaanse geschiedenis van de 19de tot de eerste helft van de 20ste eeuw en van de hedendaagse Italiaanse maatschappij.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie

Studielast

 • Totale studielast:140 uur
 • Colleges: 12 uur
 • Zelfstudie: 126 uur
 • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen (100%)

Weging

Herkansing

Schriftelijk tentamen met open vragen (100%)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelding voor contractonderwijs

IInformatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Opmerkingen

Deelname aan het college is verplicht en zal gecontroleerd worden.

Talen