Linear & generalized linear models and linear algebra

Vakbeschrijving Linear & generalized linear models and linear algebra
Collegejaar: 2018-2019
Studiegidsnummer: 4433LAGLM
Docent(en):
  • Dr. Gerrit Gort
Voertaal: Engels
Blackboard: Ja
EC: 9
Niveau: 400
Periode: Semester 1, Blok II
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

See English.

Talen